"Enter"a basıp içeriğe geçin

‘Kapitalizm Krizinde Kadın’ olmayı tartışıyoruz.

İnsanlığın, varoluşuna ve tüm yaşam kültürüne saldıran, sıçradığı her alanı piyasalaştıran kapitalizm, insanlık tarihi boyunca var olan kadın sömürüsünü önceki egemen sistemlerden devralıp dönüştürerek toplumsal bir boyuta taşımıştır. Cinsiyetçi toplumlar yaratmış, devletin tüm aygıtlarını erkek egemenliğini yeniden üretmek üzere şekillendirmiştir. Erkek; evde reis, iş yerinde patron, yaşamsal alanda koşulsuz iktidar olmuştur. Kadın; kapitalist toplumda emek sömürüsüyle beraber aynı zamanda beden sömürüsüne maruz bırakılmış ve kapitalizmin vahşi pazarında birer reklam unsuru ve cinsel obje olarak metalaştırılmıştır. Kapitalizmin eleştirisini yapmayan, kapitalist üretim ve tüketim ilişkilerini gözden geçirmeyen, yaşamsal olarak kapitalizmin yarattığı kültürel burjuvaziyi yaşamlardan söküp atamayan bir kadın mücadelesinden bahsetmek eksik olacaktır. Bu büyük eksiklik kadınları erkek egemenliğine karşı verilen mücadelede bireysel farkındalıklar yaratmaktan öteye geçiremez. Kapitalist toplumda kadının yoksullaşması ve kapitalizm kıskacında sömürülerek yoksunlaşması hali kaçınılmazdır. Bu durumda anti kapitalist bir mücadeleye gereksinim ortaya çıkar. Kadın; kapitalizmle kurduğu sosyal ve ekonomik bağları ortadan kaldırarak, kolektif üretime dayalı tüketim zemininde ve kolektif yaşamsal ilişkilerde kendisini yeniden tanımlamalıdır. Bütünlüklü bir mücadele olarak Kapitalizm topyekün reddedilmelidir.

Anarşist Kadınlar olarak bir süredir yoğunlaşma gösterdiğimiz kapitalizm karşıtı bir kadın mücadelesini ortaklaştırmak için kadın arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Emekleri sömürülen ev işçisinden tekstil işçisine emekçi kadınlar, toprağını suyunu HES şirketlerine vermeyen köylü kadınlar, köyünden zorla göç ettirilen savaşın kadınları…Direnen kadınlar toplanıyoruz. Kapitalizm krizinde kadın olmayı tartışıyoruz. Bu anlamlı buluşmaya katılmak isteyen tüm kadınları davet ediyoruz.

Anarşist Kadınlar

Etkinliğimizde, yaşam alanlarında mücadele ederek direnmiş kadınlarla yaptığımız röpörtajlardan oluşan bir video seçkisi de yer alacaktır.