"Enter"a basıp içeriğe geçin

Buradayız Unutmuyoruz!


Kasım ayından bu yana saldırıya uğrayan kadınlarla dayanışmak için Anarşist Kadınlar olarak bizler de Samatya’daydık.
Bu topraklarda yaşayan Ermeni halkına yönelik süregelen nefret söylemlerinin bir sonucu olarak, geçtiğimiz aylarda Samatya’da Ermeni kadınlar saldırıya uğramış ve 85 yaşındaki Maritsa Küçük bıçaklanarak katledilmişti. Yaşanan bu sistematik saldırılar ilk andan itibaren sessizce unutulması için münferitleştirilmeye çalışılmıştı.
Bizler ise bugün 3 Şubat Pazar günü, Maritsa’yı, Turfanda’yı, Eva’yı unutmuyoruz, buradayız demek için Kocamustafapaşa Meydanında bir araya geldik ve ardından “Ermeni Kadınlar Yalnız Değildir” pwordpressrtının arkasında yürüyüşe geçtik. Maritsa Küçük’ün evine yapılan yürüyüş alkışlar ve zılgıtlarla devam ederken mahalle halkı da pencere ve balkonlardan eyleme destek verdi. Yürüyüş sırasınca “Yaşasın kadın dayanışması” ve “Ermeni kadınlar yalnız değildir” sloganları atıldı. Maritsa’nın evinin önüne çiçekler bıraktıktan sonra basın açıklaması okundu. Türkçe ve Ermenice olarak yapılan basın açıklamasında şunlara yer verildi:
“Bu ülkede milliyetçi söylemin en hafifletilmiş hali ‘bizden değil ama iyi insandır’ söylemini duymayan var mıdır aramızda. Kimdir bu bizden olmayanlar ve biz kimiz”…
“‘Türküm, doğruyum, çalışkanım’ adıyla büyüyen bu toprakların çocuklarının bir Ermeni’ye, Yahudi’ye, Rum’a, Çerkes’e, Kürt’e, Laz’a ‘biz’ demesi nasıl mümkün olur ve Ermeni kadınların uğradıkları saldırılar nasıl münferit olarak değerlendirilir.”
“İşte bu yüzden biz Maritsa’yız, biz Sultanız, biz Turfanda’yız diyoruz, bu yüzden buradayız, saldırıların takipçisiyiz. Bu saldırılar münferit değil, sistematik.”
Kadınların elleri yakanızda, bunu unutmayın”