"Enter"a basıp içeriğe geçin

Anarşist Kadınlar’ın 8 Mart Kadın Platformu’nun “8 Mart’ta da Referandumda Hayır” Söylemine Sıkışmasına Yönelik Eleştirisi

a
8 Mart Platformu öznesi kadın olan, söylemini kadın temelinde kuran, politikalarını kadın üzerinden şekillendiren, kadın dayanışmasını önemseyen bir bileşen olma özelliğini sürdürmektedir. Ortaklaşmanın zemini olan birçok platform tartışmanın, kavganın ve ayrışmanın talihsizliğini yaşamışken/yaşarken, 8 Mart Platformu; söylemi ve eylemi ortak zeminini her daim yaratabildi. Birçok kadın örgütü bu platform aracılığıyla dayanışmayı yaşadı, yaşattı. Bu sarsılmaz ortaklaşmanın nedeni ise bizleri bir arada tutan “kadın” vurgusuydu. İster sosyalist, ister anarşist, ister Müslüman, istersek sendikacı olalım… Önce kadın. 8 Mart’ın da anlam ve önemini hatırlarsak bir kadın eylemselliği olarak düşünüldüğünde her ne olursa olsun, bu vurgu, “asıl” söylem, “asıl” eylem olarak yansıdı bugüne kadar.
Şimdi içinden geçtiğimiz süreçte, her ne olursa olsun yine bu vurgudan vazgeçmemek gerekir. Yoksa öncelikler değişir, “asıl” olan unutulur. Tartışmalar yaşanır, kavgalar başlar, ayrışmalar kaçınılmaz hale gelir. Ortaklaşmanın zemini ortadan kalkar.
Biz Anarşist Kadınlar 2010 tarihinden bu yana bu zemine ayaklarımızı sıkı sıkı bastık. Söylemi benimsedik, eylemi önemsedik, dayanışmaya kucak açtık. Söz konusu kadın olduğunda “yol” da vermeyi bildik. Ancak şimdi söz konusu “referanduma hayır”. Bu söylem öncelikle bize ideolojimizden dolayı ters değil. Biz ideolojimizi bu platformda hiçbir zaman önceliğimize koymadık. Bu konuda da tavrımız aynıdır.
Geçtiğimiz 13 Şubat günü 5 Mart Mitingi örgütlenmesinin toplantısında, (toplantı notlarında da yer verildiği üzere) bir tartışma yaşadık. Tartışma notlarda aktarıldığı üzere “Hayır” demek ya da dememek üzerine basit bir tartışma değil, tüm platform bileşenlerini ve 8 Mart Platformu’nun öz niteliklerini de etkileyecek şekilde önemliydi. 5 Mart Mitingi’nin asıl söylemi başlığında alevlenen tartışmada istemeyerek “yol vererek” tartışmayı durdurmamızın ardından Anarşist Kadınlar olarak da kendi aramızda tartışmayı sürdürdük. Ve gerçekleşen tartışmanın 8 Mart Platformu bileşenlerinin tümünü ilgilendirdiğini dikkate alarak “asıl söylemi” tekrar tartışmayı gerekli gördük.
8 Mart Platformu, kadınlı erkekli 8 Mart örgütlenmesinden, 8 Mart gece yürüyüşü örgütlenmesinden bağımsız olarak kadınların özörgütlü mücadelesini temel alarak kurulmuştur. Bizi bir arada tutan kadın olmamız ve günün anlamı özelinde bir mitingi birlikte örgütlememizdir.
Ne var ki, bugün gelinen noktada coğrafyamızda var olan politik gündem iktidarın da manipülasyonlarıyla bütün toplumsal muhalefeti referanduma ve sandığa sıkıştırmaktadır. Bunun dışında bir gündemin tartışılmasını olanaksızlaştırmaktadır. Ancak referandumda hayır stratejisini benimseyen kadınları eleştireceğimiz zeminin burası olmadığını biliyoruz. Bizim en başından bu yana ısrarcı olduğumuz 8 Mart örgütlenmesinin ortaklaştırıcı niteliğidir.
8 Mart Platformu’nun dünya çapındaki tüm kadınların örgütlülük, mücadele ve dayanışma günü olarak sembolleşen “8 Mart”a dair yapacağı bir mitingi de sandığa sıkıştırmak ve tüm örgütlenme sürecini de referandumda “hayır” demeye çağırmak üzerinden yapmayı düşünmesi tarihsel bir yanılgı olur. Eğer yapılmak istenen bir “hayır” mitingi ise; bu bugün dışında, 8 Mart Platformu dışında başka bir mecrada örgütlenmelidir.
Merak konusu olmadığını biliyoruz ancak belirtelim; Anarşist Kadınlar olarak bu referandumda da oy kullanmayacağız. Bu bizim varoluşsal sorumluluğumuzdur. Bunu tartışmak da bu zeminin konusu değildir. Bizler bu coğrafyada iktidarın seçim sonuçlarını nasıl manipüle ettiğini, seçim sonuçlarında istediğini bulamayınca manipülasyonu nasıl arttırdığını deneyimledik. Toplumda öyle ya da böyle çoğunluğu kazanan iktidarın çoğunluğa güvenerek azınlıkları nasıl yok saydıklarını deneyimledik. Deneyimlediğimiz tüm bunlara karşı biz kadınlar, örgütlülüğümüzün ve dayanışmamızın gücüyle bunca zaman mücadelemizi yükselttik.
Şimdi bir kez daha söylüyoruz: Kadınların kendi yaşamlarını kazanmak ve kendi seslerini yükseltmek için bir araya geldiği; öznesi ve vurgusu “8 Mart”a dair gerçekleşecek olan bir mitingin “asıl” söyleminin kadınları referandumda “hayır” demeye çağırmak üzerinden kuruluyor olması, kadın mücadelesinin ekseninin kayması demek değil midir?
Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen toplantıda, orada bulunan bütün kurumların karşısında bu vurguyu yapan ve “asıl” söylemin buraya sıkıştırılmaması konusunda tepki gösteren/ısrarcı olan tek kadın örgütü olarak biz Anarşist Kadınlar, çoğunluğun azınlığı yok saydığı/hiçleştirdiği bir birliktelikte ortaklaşmanın var olamayacağını düşünüyoruz. Kadın dayanışmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarken, bu tartışmayı “hayır-hayır değil” ekseninin dışında, kadınların özörgütlü mücadelesi ve kadın dayanışması ışığında bir sonuca bağlayabileceğimizi savunuyor ve bu konunun bugün (21 Şubat Salı) gerçekleştireceğimiz toplantıda tekrar tartışılmasını bir gereklilik, bu topraklardaki kadın mücadelesi ve içerisinde bulunduğumuz 8 Mart Platformu’nun varlık amacını yeniden hatırlatmak için bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz.
Dayanışmayla.